Dowiedz się, co to jest biogaz.

Biomasa najogólniej oznacza wszelką materię zawartą w organizmach żywych. Biomasę podzielić możemy umownie na biomasę pozyskiwaną z organizmów roślinnych (tzw. fitomasę) oraz z organizmów zwierzęcych (tzw. zoomasę). Biomasa wykorzystywana jest praktycznie we wszystkich znanych nam gałęziach przemysłu przetwórczego, nas jednak najbardziej interesuje jej wykorzystanie do celów wytwarzania energii.

Dla celów energetycznych wykorzystywane są następujące odpady zwierzęce lub roślinne:

  1. z upraw polowych i użytków zielonych, w tym: zielonka, siano (kiszonka), rośliny zbożowe całe i ziarna (w tym najważniejsza kukurydza), rośliny okopowe (w tym przede wszystkim burak)
  2. z hodowli zwierzęcych: gnojowica, odpadki z ubojni i zakładów przetwórczych

 

 

W procesie fermentacji biomasy w zamkniętych komorach przy niewielkim dostępie tlenu powstaje biogaz. Jest to mieszanina gazów, z których najważniejszym, wykorzystywanym w dalszym procesie pozyskiwania energii jest METAN (CH4). Zawartość tego gazu palnego w uzyskanym biogazie waha się od 50% aż do 85% w zależności od zastosowanej biomasy (najwyższe parametry uzyskuje się przy wykorzystaniu gnojowicy trzody chlewnej).

 

Możliwości wykorzystania biogazu jest wiele i zależą od celu, jaki stawia sobie inwestor oraz okolicznych rynków zbytu. Do najważniejszych i najczęściej spotykanych sposobów wykorzystania biogazu zaliczyć należy:

  1. wytwarzanie energii elektrycznej i przesyłanie jej do sieci energetycznej
  2. wytwarzanie energii cieplnej i za pomocą nośnika energii (np. woda) przesyłanie jej do sieci ciepłowniczej
  3. oczyszczanie do czystego metanu i przesyłanie do sieci gazowej

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Jesteśmy otwarci na możliwość współpracy w pełnym zakresie oferując usługi doradcze oraz przeprowadzenie procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej wraz ze złożeniem odpowiednich wniosków o dofinansowanie i negocjacji z odbiorcami energii.

Zoom in

Nasza firma zapewnia Państwu:


- Dostęp do najnowocześniejszych technologii
- Doradztwo techniczne w oparciu o najnowszą wiedzę
- Kompleksowe zaopatrzenie klienta