Oszczędność w ogrzewaniu

Technologia pozyskiwania biogazu, a po jego oczyszczeniu także czystego metanu, daje ogromne możliwości potencjalnym inwestorom. Spalany gaz wykorzystywać można do produkcji energii elektrycznej dostarczając średnio od 0,5-2,0 MW. W biogazowni produkującej energię elektryczną produktem ubocznym jest także ciepło. Jego odzyskiwanie daje dodatkowe oszczędności w ogrzewaniu. Małe biogazownie rolnicze mogą być oszczędnym rozwiązaniem dla zakładów przemysłowych i firm ogrodniczych, przetwarzając odpady poprodukcyjne na energię elektryczną i cieplną, obniżając tym samym koszty produkcji. Nadwyżki ciepła i energii mogą być odsprzedawane po konkurencyjnych cenach. Końcowy odpad z produkcji biogazu, po odpowiednim przetworzeniu, może zostać ponownie wykorzystany jako nawóz rolniczy.

Zoom in

Nasza firma zapewnia Państwu:


- Dostęp do najnowocześniejszych technologii
- Doradztwo techniczne w oparciu o najnowszą wiedzę
- Kompleksowe zaopatrzenie klienta